Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TagBuilder.GenerateId Method

Vygeneruje pro značku upravený atribut ID pomocí zadaného názvu.

Namespace:  System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void GenerateId(
	string name
)

Parameters

name
Type: System.String
Název, který se má použít pro vygenerování atributu ID.

Valid characters consist of letters, numbers, and the hyphen ("-"), underscore ("_"), and colon (":") characters. All other characters are considered invalid. The ID attribute is sanitized by replacing any invalid characters in the name parameter with the character specified in the IdAttributeDotReplacement property.

Zobrazit: