Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TagBuilder.CreateSanitizedId Method

Nahrazuje každý neplatný znak v identifikátoru značky platným znakem jazyka HTML.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member CreateSanitizedId(String) Nahrazuje každý neplatný znak v identifikátoru značky platným znakem jazyka HTML.
Public method Static member CreateSanitizedId(String, String) Nahrazuje každý neplatný znak v identifikátoru značky určeným náhradním znakem.
Top
Zobrazit: