Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelClientValidationRequiredRule Constructor

Inicializuje novou instanci třídy ModelClientValidationRequiredRule.

Namespace:  System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public ModelClientValidationRequiredRule(
	string errorMessage
)

Parameters

errorMessage
Type: System.String
Chybová zpráva
Zobrazit: