Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelClientValidationRemoteRule Constructor

Inicializuje novou instanci třídy ModelClientValidationRemoteRule.

Namespace:  System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public ModelClientValidationRemoteRule(
	string errorMessage,
	string url,
	string httpMethod,
	string additionalFields
)

Parameters

errorMessage
Type: System.String
Chybová zpráva
url
Type: System.String
Adresa URL pravidla
httpMethod
Type: System.String
Metoda HTTP
additionalFields
Type: System.String
Další použitá pole
Zobrazit: