Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelClientValidationEqualToRule Constructor

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public ModelClientValidationEqualToRule(
	string errorMessage,
	Object other
)

Parameters

errorMessage
Type: System.String
Chybová zpráva
other
Type: System.Object
Ostatní.
Zobrazit: