Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HttpAntiForgeryException Properties

The HttpAntiForgeryException type exposes the following members.

  NameDescription
Public property Data (Inherited from Exception.)
Public property ErrorCode (Inherited from ExternalException.)
Public property HelpLink (Inherited from Exception.)
Public property HResult (Inherited from Exception.)
Public property InnerException (Inherited from Exception.)
Public property Message (Inherited from Exception.)
Public property Source (Inherited from Exception.)
Public property StackTrace (Inherited from Exception.)
Public property TargetSite (Inherited from Exception.)
Public property WebEventCode (Inherited from HttpException.)
Top
Zobrazit: