Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost HttpRequest.UserAgent

.NET Framework (current version)
 

Získá hrubý identifikační řetězec prohlížeče klienta.

Obor názvů:   System.Web
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public string UserAgent { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.String

Hrubý identifikační řetězec prohlížeče klienta.

Následující příklad kódu přiřadí identifikace typu prohlížeče na proměnnou string.

String userAgent;
userAgent = Request.UserAgent;
if (userAgent.IndexOf("MSIE 6.0") > -1) 
{
   // The browser is Microsoft Internet Explorer Version 6.0.
}

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: