Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

QueryableAttribute.ValidateQuery Method

Ověří dotaz OData v příchozím požadavku.

Namespace:  System.Web.Http
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

public virtual void ValidateQuery(
	HttpRequestMessage request,
	ODataQueryOptions queryOptions
)

Parameters

request
Type: HttpRequestMessage
Příchozí požadavek.
queryOptions
Type: System.Web.Http.OData.Query.ODataQueryOptions
Instance ODataQueryOptions vytvořená na základě příchozího požadavku.

Potlačí tuto metodu za účelem dalšího ověření dotazu. Ve výchozím nastavení dojde v implementaci k výjimce, pokud dotaz obsahuje nepodporované parametry dotazu.

Zobrazit: