Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

QueryableAttribute.GetModel Method

Získá model EDM pro daný typ a požadavek.

Namespace:  System.Web.Http
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

public virtual IEdmModel GetModel(
	Type elementClrType,
	HttpRequestMessage request,
	HttpActionDescriptor actionDescriptor
)

Parameters

elementClrType
Type: System.Type
Typ CLR, pro který má být načten model.
request
Type: HttpRequestMessage
Zpráva s požadavkem, pro kterou má být načten model.
actionDescriptor
Type: System.Web.Http.Controllers.HttpActionDescriptor
Popisovač akce pro akci, která je dotazována.

Return Value

Type: IEdmModel
Model EDM pro daný typ a požadavek.

Potlačí tuto metodu za účelem přizpůsobení modelu EDM použitého k dotazování.

Zobrazit: