Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebImage Properties

The WebImage type exposes the following members.

  NameDescription
Public property FileName Získá nebo nastaví název souboru objektu WebImage.
Public property Height Získá výšku obrázku v pixelech.
Public property ImageFormat Získá formát obrázku (například jpeg nebo png).
Public property Width Získá šířku obrázku v pixelech.
Top
Zobrazit: