Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebImage Methods

The WebImage type exposes the following members.

  NameDescription
Public method AddImageWatermark(String, Int32, Int32, String, String, Int32, Int32) Přidá vodoznak pomocí cesty k vodoznaku.
Public method AddImageWatermark(WebImage, Int32, Int32, String, String, Int32, Int32) Přidá vodoznak pomocí určeného objektu obrázku.
Public method AddTextWatermark Přidá vodoznakový text k obrázku.
Public method Clone Kopie objektu WebImage
Public method Crop Ořízne obrázek.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method FlipHorizontal Horizontální přetočení obrázku
Public method FlipVertical Přetočí obrázek vertikálně.
Public method GetBytes Vrátí obrázek jako bajtové pole.
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method Static member GetImageFromRequest Vrátí obrázek, který byl načten pomocí prohlížeče.
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method Resize Změní velikost obrázku.
Public method RotateLeft Otočí obrázek vlevo.
Public method RotateRight Otočí obrázek vpravo.
Public method Save Uloží obrázek s použitím určeného názvu souboru.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Public method Write Poskytne obrázek prohlížeči.
Top
Zobrazit: