Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebImage.Write Method

Poskytne obrázek prohlížeči.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebImage Write(
	string requestedFormat
)

Parameters

requestedFormat
Type: System.String
(Volitelné) Formát souboru, který bude použit, když je obrázek zapsaný

Return Value

Type: System.Web.Helpers.WebImage
Obrázek
Zobrazit: