Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebImage.RotateRight Method

Otočí obrázek vpravo.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebImage RotateRight()

Return Value

Type: System.Web.Helpers.WebImage
Otočený obrázek
Zobrazit: