Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebImage.RotateLeft Method

Otočí obrázek vlevo.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebImage RotateLeft()

Return Value

Type: System.Web.Helpers.WebImage
Otočený obrázek
Zobrazit: