Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebImage.Resize Method

Změní velikost obrázku.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebImage Resize(
	int width,
	int height,
	bool preserveAspectRatio,
	bool preventEnlarge
)

Parameters

width
Type: System.Int32
Šířka objektu WebImage v pixelech
height
Type: System.Int32
Výška objektu WebImage v pixelech
preserveAspectRatio
Type: System.Boolean
Hodnota true zachová poměr stran obrázku; jinak má hodnotu false.
preventEnlarge
Type: System.Boolean
Hodnota true zachová zvětšení obrázku; jinak má hodnotu false.

Return Value

Type: System.Web.Helpers.WebImage
Obrázek se změněnou velikostí
Zobrazit: