Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebImage.FlipHorizontal Method

Horizontální přetočení obrázku

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebImage FlipHorizontal()

Return Value

Type: System.Web.Helpers.WebImage
Přetočený obrázek
Zobrazit: