Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebImage.AddTextWatermark Method

Přidá vodoznakový text k obrázku.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebImage AddTextWatermark(
	string text,
	string fontColor,
	int fontSize,
	string fontStyle,
	string fontFamily,
	string horizontalAlign,
	string verticalAlign,
	int opacity,
	int padding
)

Parameters

text
Type: System.String
Text, který bude použit jako vodoznak
fontColor
Type: System.String
Barva vodoznakového textu
fontSize
Type: System.Int32
Velikost písma vodoznakového textu
fontStyle
Type: System.String
Styl písma vodoznakového textu
fontFamily
Type: System.String
Typ písma vodoznakového textu
horizontalAlign
Type: System.String
Horizontální vyrovnání vodoznakového textu. Hodnoty mohou být „vlevo“, „vpravo“ a „na střed“.
verticalAlign
Type: System.String
Vertikální vyrovnání vodoznakového textu. Hodnoty mohou být „nahoru“, „na střed“ a „dolů“.
opacity
Type: System.Int32
Neprůhlednost vodoznaku stanovená jako hodnota mezi 0 a 100
padding
Type: System.Int32
Velikost výplně kolem vodoznakového textu v pixelech

Return Value

Type: System.Web.Helpers.WebImage
Vodoznak
Zobrazit: