Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGridRow.ToString Method

Vrátí řetězec, který představuje všechny hodnoty instance WebGridRow.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public override string ToString()

Return Value

Type: System.String
Řetězec, který představuje hodnoty řádku

Tato metoda volá metodu ToString objektu, který uchovává data řádku, která mohou být jakéhokoli typu. Datový objekt musí podporovat metodu ToString.

Zobrazit: