Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGridRow Class

Představuje řádek v instanci WebGrid.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public class WebGridRow : DynamicObject, IEnumerable<Object>, 
	IEnumerable

The WebGridRow type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodWebGridRowInicializuje novou instanci třídy WebGridRow pomocí zadané instance WebGrid, hodnoty řádku a indexu.
Top

  NameDescription
Public propertyItem[Int32]Vrátí hodnotu ve stanoveném indexu v instanci WebGridRow.
Public propertyItem[String]Vrátí hodnotu, která má určené jméno v instanci WebGridRow.
Public propertyValueZíská objekt, který obsahuje člena vlastnosti pro každou hodnotu v řádku.
Public propertyWebGridZíská instanci WebGrid, které náleží daný řádek.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetDynamicMemberNames (Inherited from DynamicObject.)
Public methodGetEnumeratorVrátí enumerátor, který lze použít k iteraci v rámci hodnot instance WebGridRow.
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetMetaObject (Inherited from DynamicObject.)
Public methodGetSelectLinkVrátí element HTML (odkaz), který mohou uživatelé použít k vybrání řádku.
Public methodGetSelectUrlVrátí URL, kterou lze použít k vybrání řádku.
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToStringVrátí řetězec, který představuje všechny hodnoty instance WebGridRow. (Overrides Object.ToString().)
Public methodTryBinaryOperation (Inherited from DynamicObject.)
Public methodTryConvert (Inherited from DynamicObject.)
Public methodTryCreateInstance (Inherited from DynamicObject.)
Public methodTryDeleteIndex (Inherited from DynamicObject.)
Public methodTryDeleteMember (Inherited from DynamicObject.)
Public methodTryGetIndex (Inherited from DynamicObject.)
Public methodTryGetMemberVrátí hodnotu člena WebGridRow, který je popsán stanoveným vazačem. (Overrides DynamicObject.TryGetMember(GetMemberBinder, Object).)
Public methodTryInvoke (Inherited from DynamicObject.)
Public methodTryInvokeMember (Inherited from DynamicObject.)
Public methodTrySetIndex (Inherited from DynamicObject.)
Public methodTrySetMember (Inherited from DynamicObject.)
Public methodTryUnaryOperation (Inherited from DynamicObject.)
Top

  NameDescription
Explicit interface implemetationPrivate methodIEnumerable.GetEnumeratorVrátí enumerátor, který lze použít k iteraci v rámci kolekce.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: