Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGridPagerModes Enumeration

Určuje příznaky, které popisují metody poskytované pro přesun mezi stránkami instance WebGrid.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

This enumeration has a FlagsAttribute attribute that allows a bitwise combination of its member values.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

[FlagsAttribute]
public enum WebGridPagerModes

Member nameDescription
AllOznačuje, že jsou poskytnuty všechny metody pro přesun mezi stránkami WebGrid.

Příznak All je ekvivalentem kombinace příznaků FirstLast, NextPrevious a Numeric.

Po nastavení příznaku All se mohou uživatelé přesouvat na první nebo poslední stránku instance WebGrid, na další nebo předchozí stránku nebo na blízkou stránku pomocí čísla stránky.

FirstLastOznačuje, že jsou poskytnuty metody pro přímý přesun na první nebo poslední stránku WebGrid.

NextPreviousOznačuje, že jsou poskytnuty metody pro přímý přesun na další nebo předchozí stránku WebGrid.

NumericOznačuje, že jsou poskytnuty metody pro přesun na blízkou stránku WebGrid pomocí čísla stránky.

Zobrazit: