Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGrid.SelectedRow Property

Získá aktuálně vybraný řádek instance WebGrid.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebGridRow SelectedRow { get; }

Property Value

Type: System.Web.Helpers.WebGridRow
Aktuálně vybraný řádek.
Zobrazit: