Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGrid.RowsPerPage Property

Získá počet řádků, které jsou zobrazené na jednotlivých stránkách instance WebGrid.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public int RowsPerPage { get; }

Property Value

Type: System.Int32
Získá počet řádků, které jsou zobrazené na jednotlivých stránkách mřížky.

Počet řádků, které se zobrazí, je nastaven při vytvoření objektu WebGrid pomocí konstruktoru WebGrid(IEnumerable<Object>, IEnumerable<String>, String, Int32, Boolean, Boolean, String, String, String, String, String, String, String) a tuto hodnotu není možné později změnit.

Zobrazit: