Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGrid.GetPageUrl Method

Vrátí adresu URL, pomocí které je možné zobrazit určenou stránku dat instance WebGrid.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public string GetPageUrl(
	int pageIndex
)

Parameters

pageIndex
Type: System.Int32
Index stránky mřížky WebGrid, která se má zobrazit.

Return Value

Type: System.String
Adresa URL, pomocí které je možné zobrazit určenou stránku dat mřížky.
Zobrazit: