Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGrid.ColumnNames Property

Získá kolekci, která obsahuje název všech sloupců dat, které jsou svázány s instancí WebGrid.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public IEnumerable<string> ColumnNames { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
Kolekce názvů sloupců dat.
Zobrazit: