Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebGrid.Bind Method

Vytvoří vazbu určených data s instancí WebGrid.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebGrid Bind(
	IEnumerable<Object> source,
	IEnumerable<string> columnNames,
	bool autoSortAndPage,
	int rowCount
)

Parameters

source
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Object>
Data k zobrazení.
columnNames
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
Kolekce obsahující názvy sloupců dat, pro které se má vytvořit vazba.
autoSortAndPage
Type: System.Boolean
Zadejte hodnotu true, pokud chcete povolit řazení a stránkování instance WebGrid; v opačném případě zadejte hodnotu false.
rowCount
Type: System.Int32
Počet řádků, které jsou zobrazené na jednotlivých stránkách mřížky.

Return Value

Type: System.Web.Helpers.WebGrid
Provázaná a vyplněná instance WebGrid.
Zobrazit: