Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Validation.Unvalidated Method

Vrátí jedno pole objektu [System.Web.HttpRequest] nebo celý objekt [System.Web.HttpRequest] bez kontroly, zda se v obsahu vyskytuje kód HTML a klientský skript.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member Unvalidated(HttpRequest) Vrátí verzi hodnot formuláře, soubory cookie a proměnné řetězce dotazu bez zjišťování přítomnosti kódu HTML a klientského skriptu.
Public method Static member Unvalidated(HttpRequestBase) Vrátí všechny hodnoty z objektu Request (včetně polí formuláře, souborů cookie a řetězce dotazu) bez zjišťování přítomnosti kódu HTML a klientského skriptu.
Public method Static member Unvalidated(HttpRequest, String) Vrátí hodnotu ze zadaného pole formuláře, soubor cookie nebo proměnnou řetězce dotazu bez zjišťování přítomnosti kódu HTML a klientského skriptu.
Public method Static member Unvalidated(HttpRequestBase, String) Vrátí zadanou hodnotu z objektu Request bez kontroly přítomnosti kód HTML a klientského skriptu.
Top

Security noteSecurity Note

If you exclude a field from request validation, you must check it yourself to be sure it does not include malicious markup or code.

Zobrazit: