Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

UnvalidatedRequestValues.Form Property

Získá kolekci neověřených hodnot formuláře, které byly odeslány z prohlížeče.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public NameValueCollection Form { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Specialized.NameValueCollection
Neověřená kolekce hodnot formuláře
Zobrazit: