Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

UnvalidatedRequestValues Class

Note: This API is now obsolete.

Poskytuje přístup k neověřeným hodnotám formuláře v objektu HttpRequest.

System.Object
  System.Web.Helpers.UnvalidatedRequestValues

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

[ObsoleteAttribute("Use System.Web.HttpRequest.Unvalidated instead.")]
public sealed class UnvalidatedRequestValues

The UnvalidatedRequestValues type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyFormZíská kolekci neověřených hodnot formuláře, které byly odeslány z prohlížeče.
Public propertyItemZíská určený neověřený objekt z kolekce odeslaných hodnot v objektu HttpRequest.
Public propertyQueryStringZíská kolekci neověřených hodnot řetězce dotazu.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

This class represents a helper, which is a component that simplifies web programming in ASP.NET Web Pages. You can use the UnvalidatedRequestValues class to access form values in the HttpRequest object that have not gone through request validation.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: