Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Json.Write Method

Převede datový objekt na řetězec ve formátu JavaScript Object Notation (JSON) a přidá řetězec do stanoveného objektu TextWriter.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public static void Write(
	Object value,
	TextWriter writer
)

Parameters

value
Type: System.Object
Datový objekt k převedení
writer
Type: System.IO.TextWriter
Objekt, který obsahuje převedená data ve formátu JSON

Metoda Write je jako metoda Encode(Object), vyjma toho, že metoda Write nevrací svůj výsledek jako řetězec. Namísto toho přidává výsledek do objektu v parametru writer, který je objektem na bázi třídy TextWriter. Můžete například použít objekt StringWriter nebo objekt StreamWriter pro parametr writer. Pomocí metody Write můžete uložit výsledek zakódovaný ve formátu JSON, upravit jej a následně použít pro úkoly programování, jako je zápis do datového proudu odpovědi nebo zápis do souboru.

Zobrazit: