Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IAntiForgeryAdditionalDataProvider.GetAdditionalData Method

Poskytuje dodatečná data k uložení pro tokeny proti zfalšování, které jsou vygenerovány během této žádosti.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

string GetAdditionalData(
	HttpContextBase context
)

Parameters

context
Type: System.Web.HttpContextBase
Informace o aktuální žádosti.

Return Value

Type: System.String
Dodatečná data k vložení do tokenu proti zfalšování.
Zobrazit: