Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicJsonObject Constructor

Inicializuje novou instanci třídy DynamicJsonObject pomocí zadaných hodnot pole.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public DynamicJsonObject(
	IDictionary<string, Object> values
)

Parameters

values
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
Slovník názvů a hodnot vlastností, které chcete přidat do instance DynamicJsonObject jako dynamické členy.

Parametr values poskytuje slovník názvů vlastností a jejich hodnot, které jsou přidány do instance DynamicJsonObject pomocí možností prostředí Dynamic Language Runtime. Po přidání hodnot do instance DynamicJsonObject k nim lze přistupovat prostřednictvím operátoru přístupu ke členu (.) nebo prostřednictvím operátoru indexu.

Zobrazit: