Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicJsonArray.TryGetMember Method

Otestuje přítomnost (nepodporovaných) dynamických členů v instanci DynamicJsonArray způsobem, který nevyvolá výjimku.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public override bool TryGetMember(
	GetMemberBinder binder,
	out Object result
)

Parameters

binder
Type: System.Dynamic.GetMemberBinder
Poskytuje informace o operaci get.
result
Type: System.Object
Po návratu tato metoda obsahuje hodnotu null. Tento parametr se předává neinicializovaný.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true ve všech případech

Přestože třída DynamicJsonArray zdědí vlastnosti třídy DynamicObject, některé funkce základní třídy se nepoužijí, například přidávání vlastností nebo metod dynamických členů do pole JSON.

Metoda TryGetMember přepisuje funkce základní třídy, aby bylo možné testovat dynamické členy v instanci DynamicJsonArray bez způsobení výjimky. Je to důležité tehdy, když pracujete se službami, které vrací různě formátované výsledky JSON.

Zobrazit: