Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Crypto.VerifyHashedPassword Method

Určuje, jestli si zadaná hodnota hash a heslo RFC 2898 vzájemně kryptograficky vyhovují.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public static bool VerifyHashedPassword(
	string hashedPassword,
	string password
)

Parameters

hashedPassword
Type: System.String
V předchozím kroku vypočtená hodnota hash RFC 2898 jako řetězec s kódováním base 64.
password
Type: System.String
Heslo ve formátu prostého textu, které se má kryptograficky porovnat s hashedPassword.

Return Value

Type: System.Boolean
true , pokud je hodnota hash kryptograficky vyhovující pro heslo; v opačném případě false.

ExceptionCondition
ArgumentNullException

hashedPassword nebo password má hodnotu null.

Zobrazit: