Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Crypto.SHA1 Method

Vrátí hodnotu hash SHA-1 pro zadaný řetězec.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public static string SHA1(
	string input
)

Parameters

input
Type: System.String
Data, pro která má být poskytnuta hodnota hash.

Return Value

Type: System.String
Hodnota hash SHA-1 pro input jako řetězec hexadecimálních znaků.

ExceptionCondition
ArgumentNullException

Parametr input má hodnotu null.

Vrácený řetězec zakóduje 160bitovou hodnotu hash SHA-1 jako 40 hexadecimálních znaků.

Zobrazit: