Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Crypto.HashPassword Method

Vrátí hodnotu hash RFC 2898 pro zadané heslo.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public static string HashPassword(
	string password
)

Parameters

password
Type: System.String
Heslo, pro které má být generována hodnota hash.

Return Value

Type: System.String
Hodnota hash pro password jako řetězec s kódováním base 64.

ExceptionCondition
ArgumentNullException

Parametr password má hodnotu null.

Hodnota hash hesla je generována algoritmem RFC 2898 pomocí 128bitového řetězce salt, 256bitového podklíče a 1000 iterací. Formát generovaného datového proudu bajtů hash je {0x00, salt, podklíč}, který je před vrácením zakódován pomocí kódování base 64.

Zobrazit: