Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ChartTheme.Vanilla3D Field

Motiv pro vytváření 3D grafů, který neobsahuje žádný vizuální kontejner, poskytuje omezené možnosti vytváření popisků a strohé, vysoce kontrastní mřížky.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public const string Vanilla3D
Zobrazit: