Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Chart.ToWebImage Method

Vytvoří objekt WebImage na základě aktuálního objektu Chart.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebImage ToWebImage(
	string format
)

Parameters

format
Type: System.String
Formát obrázku, ve kterém se má objekt WebImage uložit. Výchozí nastavení je „jpeg“. Parametr format nerozlišuje malá a velká písmena.

Return Value

Type: System.Web.Helpers.WebImage
Graf.
Zobrazit: