Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Chart Constructor

Inicializuje novou instanci třídy Chart.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public Chart(
	int width,
	int height,
	string theme,
	string themePath
)

Parameters

width
Type: System.Int32
Šířka celého obrázku grafu v pixelech.
height
Type: System.Int32
Výška celého obrázku grafu v pixelech.
theme
Type: System.String
(Volitelné) Šablona (motiv) pro použití v grafu.
themePath
Type: System.String
(Volitelné) Cesta a název souboru šablony (motivu) pro použití v grafu.

Graf lze vytvořit buď pomocí volitelného parametru theme nebo volitelného parametru themePath. Pokud zadáte oba parametry, použije se pouze parametr theme.

Zobrazit: