Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Chart.AddSeries Method

Poskytuje datové body a atributy řad grafu.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public Chart AddSeries(
	string name,
	string chartType,
	string chartArea,
	string axisLabel,
	string legend,
	int markerStep,
	IEnumerable xValue,
	string xField,
	IEnumerable yValues,
	string yFields
)

Parameters

name
Type: System.String
Jedinečný název řady.
chartType
Type: System.String
Typ grafu řady.
chartArea
Type: System.String
Název oblasti grafu, která slouží k vykreslení datových řad.
axisLabel
Type: System.String
Text popisku osy pro řadu.
legend
Type: System.String
Název řady, která je přidružená k legendě.
markerStep
Type: System.Int32
Hustota značek datových bodů.
xValue
Type: System.Collections.IEnumerable
Hodnoty k vykreslení podél osy x.
xField
Type: System.String
Název pole pro hodnoty x.
yValues
Type: System.Collections.IEnumerable
Hodnoty k vykreslení podél osy y.
yFields
Type: System.String
Seznam názvu nebo názvů pole nebo polí oddělených čárkou pro hodnoty y.

Return Value

Type: System.Web.Helpers.Chart
Graf.
Zobrazit: