Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AntiForgery.Validate Method

Ověřuje, zda vstupní data z pole formuláře HTML pochází od uživatele, který data odeslal.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member Validate() Ověřuje, zda vstupní data z pole formuláře HTML pochází od uživatele, který data odeslal.
Public method Static member Validate(String, String) Ověřuje, zda vstupní data z pole formuláře HTML pochází od uživatele, který data odeslal.
Public method Static member Validate(HttpContextBase, String) Obsolete. Ověřuje, zda vstupní data z pole formuláře HTML pochází od uživatele, který data odeslal, a umožňuje volajícím určit další detaily ověření.
Top
Zobrazit: