Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

System.Web.Helpers Namespace

Obor názvů System.Web.Helpers obsahuje třídy, které zjednodušují programování na webových stránkách ASP.NET poskytováním připravených řešení pro běžné funkce. Tento obor názvů obsahuje třídy, které vám pomáhají zajistit bezpečnost, ověřit data formuláře, organizovat a zobrazovat informace a obrázky, odesílat e-mailové zprávy a pracovat s daty vrácenými z webových služeb.

  ClassDescription
Public classAntiForgeryPomáhá zabraňovat škodlivým skriptům v odesílání padělaných žádostí stránek.
Public classAntiForgeryConfigPoskytuje programovou konfiguraci pro systém tokenů proti padělání.
Public classChartZobrazuje data ve formě grafu.
Public classChartThemeUrčuje vizuální motivy objektu Chart.
Public classCryptoPoskytuje metody pro generování hodnot hash a šifrování hesel nebo jiných citlivých dat.
Public classDynamicJsonArrayReprezentuje řadu hodnot jako pole ve stylu jazyka JavaScript pomocí dynamických možností prostředí DLR (Dynamic Language Runtime).
Public classDynamicJsonObjectReprezentuje kolekci hodnot jako objekt ve stylu jazyka JavaScript pomocí možností prostředí DLR (Dynamic Language Runtime).
Public classJsonPoskytuje metody pro práci s daty ve formátu JavaScript Object Notation (JSON).
Public classObjectInfoVykreslí názvy a hodnoty vlastností zadaného objektu a podobjektů, na které odkazuje.
Public classServerInfoZobrazuje informace o prostředí webového serveru, který hostí aktuální webovou stránku.
Public classUnvalidatedRequestValues Obsolete. Poskytuje přístup k neověřeným hodnotám formuláře v objektu HttpRequest.
Public classValidation Obsolete. Vyloučí pole objektu Request z kontroly na přítomnost potenciálně nebezpečného kódu HTML a klientských skriptů.
Public classWebCachePoskytuje mezipaměť pro uložení dat s častým přístupem.
Public classWebGridZobrazuje data na webové stránce pomocí prvku tabulky HTML.
Public classWebGridColumnPředstavuje sloupec v instanci WebGrid.
Public classWebGridRowPředstavuje řádek v instanci WebGrid.
Public classWebImagePředstavuje objekt, který vám umožní zobrazit a spravovat obrázky na webové stránce.
Public classWebMailUmožňuje sestavit a odeslat e-mailovou zprávu pomocí protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

  InterfaceDescription
Public interfaceIAntiForgeryAdditionalDataProviderUmožňuje zahrnout nebo ověřit vlastní data pro tokeny proti zfalšování.

  EnumerationDescription
Public enumerationSortDirectionUrčuje směr, ve kterém se má seřadit seznam položek.
Public enumerationWebGridPagerModesUrčuje příznaky, které popisují metody poskytované pro přesun mezi stránkami instance WebGrid.Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.
Zobrazit: