Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost Type.IsNestedFamANDAssem

.NET Framework (current version)
 

Získává hodnotu označující zda Type je vnořené a viditelné pouze pro třídy, které patří do své vlastní rodiny a vlastního sestavení.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public bool IsNestedFamANDAssem { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

true Pokud Type vnořené a viditelné pouze pro třídy, které patří do své vlastní rodiny a vlastního sestavení, jinak, false.

Pokud aktuální Type reprezentuje parametr typu pro obecný typ, vrátí tato vlastnost vždy hodnotu false.

TypeAttributes.VisibilityMask vybírá atributy viditelnosti.

System_CAPS_notePoznámka

Jazyky C# a Visual Basic nezahrnují sémantiku, která vám umožní definovat vnořený typ, který je viditelné pouze pro chráněné typy ve své vlastní sestavení. protected internal viditelnost v jazyce C# a Protected Friend viditelnost v jazyce Visual Basic definovat vnořený typ, který je viditelný chráněné typy a typy ve stejném sestavení.

A Type rodiny objektu je definován jako všechny objekty stejného Type a jeho podtypů.

Následující příklad vytvoří vnější třídu s počtem vnořené třídy, které mají různé typy viditelnosti. Poté načte hodnotu počet související viditelnost Type Vlastnosti pro nadřazený typ a každý z jeho vnořené typy.

using System;

// Create a class with a number of nested classes.
public class OuterClass
{
  private class PrivateClass
  {}

  protected class ProtectedClass
  {}

  internal class InternalClass
  {}

  protected internal class ProtectedInternalClass
  {}

  public class PublicClass
  {}

  public static void Main()
  {
    // Create an array of Type objects for all the classes.
    Type[] types = { typeof(OuterClass),
             typeof(OuterClass.PublicClass),
             typeof(OuterClass.PrivateClass),
             typeof(OuterClass.ProtectedClass),
             typeof(OuterClass.InternalClass),
             typeof(OuterClass.ProtectedInternalClass) };
    // Display the property values of each nested class.
    foreach (var type in types) {
      Console.WriteLine("\n{0} property values:", type.Name);
      Console.WriteLine("  Public Class: {0}", type.IsPublic);
      Console.WriteLine("  Not a Public Class: {0}", type.IsNotPublic);
      Console.WriteLine("  Nested Class: {0}", type.IsNested);
      Console.WriteLine("  Nested Private Class: {0}", type.IsNestedPrivate);
      Console.WriteLine("  Nested Internal Class: {0}", type.IsNestedAssembly);
      Console.WriteLine("  Nested Protected Class: {0}", type.IsNestedFamily);
      Console.WriteLine("  Nested Family Or Assembly Class: {0}", type.IsNestedFamORAssem);
      Console.WriteLine("  Nested Family And Assembly Class: {0}", type.IsNestedFamANDAssem);
      Console.WriteLine("  Nested Public Class: {0}", type.IsNestedPublic);
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//  OuterClass property values:
//    Public Class: True
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: False
//    Nested Private Class: False
//    Nested Internal Class: False
//    Nested Protected Class: False
//    Nested Family Or Assembly Class: False
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: False
//
//  PublicClass property values:
//    Public Class: False
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: True
//    Nested Private Class: False
//    Nested Internal Class: False
//    Nested Protected Class: False
//    Nested Family Or Assembly Class: False
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: True
//
//  PrivateClass property values:
//    Public Class: False
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: True
//    Nested Private Class: True
//    Nested Internal Class: False
//    Nested Protected Class: False
//    Nested Family Or Assembly Class: False
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: False
//
//  ProtectedClass property values:
//    Public Class: False
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: True
//    Nested Private Class: False
//    Nested Internal Class: False
//    Nested Protected Class: True
//    Nested Family Or Assembly Class: False
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: False
//
//  InternalClass property values:
//    Public Class: False
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: True
//    Nested Private Class: False
//    Nested Internal Class: True
//    Nested Protected Class: False
//    Nested Family Or Assembly Class: False
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: False
//
//  ProtectedInternalClass property values:
//    Public Class: False
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: True
//    Nested Private Class: False
//    Nested Internal Class: False
//    Nested Protected Class: False
//    Nested Family Or Assembly Class: True
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: False

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Přenosná knihovna tříd
Podporováno v: přenosné platformy .NET
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Zpět na začátek
Zobrazit: