Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

TimeSpan.Compare – metoda

Porovná dva TimeSpan hodnot a vrátí celočíselnou hodnotu označující, zda je první hodnota je kratší než, rovná nebo je delší než druhá hodnota.

Obor názvů:  System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static int Compare(
	TimeSpan t1,
	TimeSpan t2
)

Parametry

t1
Typ: System.TimeSpan
První časový interval pro porovnání.
t2
Typ: System.TimeSpan
Druhý časový interval pro porovnání.

Vrácená hodnota

Typ: System.Int32
Jedna z následujících hodnot.

Value

Description

-1

t1je kratší než t2.

0

t1 se rovná t2.

1

t1je delší než t2.

V následujícím příkladu Compare metoda porovnat několik TimeSpan objekty s TimeSpan objekt, jehož hodnota je 2 hodinový časový interval.


using System;

class Example
{
  static void Main()
  {
    // Define a time interval equal to two hours.
    TimeSpan baseInterval = new TimeSpan( 2, 0, 0);

    // Define an array of time intervals to compare with
    // the base interval.
    TimeSpan[] spans = { TimeSpan.FromSeconds(-2.5),
               TimeSpan.FromMinutes(20),
               TimeSpan.FromHours(1), 
               TimeSpan.FromMinutes(90),
               baseInterval, 
               TimeSpan.FromDays(.5), 
               TimeSpan.FromDays(1) };

    // Compare the time intervals.
    foreach (var span in spans) {
      int result = TimeSpan.Compare(baseInterval, span);
      Console.WriteLine("{0} {1} {2} (Compare returns {3})", 
               baseInterval,
               result == 1 ? ">" : result == 0 ? "=" : "<",
               span, result);   
    }
  } 
} 
// The example displays the following output:
//    02:00:00 > -00:00:02.5000000 (Compare return
//    02:00:00 > 00:20:00 (Compare returns 1
//    02:00:00 > 01:00:00 (Compare returns 1
//    02:00:00 > 01:30:00 (Compare returns 1
//    02:00:00 = 02:00:00 (Compare returns 0
//    02:00:00 < 12:00:00 (Compare returns -1
//    02:00:00 < 1.00:00:00 (Compare returns -1


.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Knihovny přenosných tříd

Podporováno v: Knihovny přenosných tříd

.NET pro aplikace pro Windows Store

Podporováno v: Windows 8

.NET pro aplikace pro Windows Phone

Podporováno v: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft