Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda SecurityPermission.IsSubsetOf (IPermission)

.NET Framework (current version)
 

Určuje, zda aktuální oprávnění je podmnožinou zadaného oprávnění.

Obor názvů:   System.Security.Permissions
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public override bool IsSubsetOf(
	IPermission target
)

Parametry

target
Type: System.Security.IPermission

Oprávnění, která je má být testována pro vztah podmnožina. Toto oprávnění musí být stejného typu jako aktuální oprávnění.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud je aktuální oprávnění podmnožinu zadané oprávněním. jinak false.

Exception Condition
ArgumentException

target Parametr není null a není stejného typu jako aktuální oprávnění.

Aktuální oprávnění je podmnožinou zadané oprávnění, pokud aktuální oprávnění určuje sadu operací zcela obsažený v zadané oprávnění. Například oprávnění, které představuje přístup k C:\example.txt je podmnožinou oprávnění, které představuje přístup k C:\. Pokud tato metoda vrátí true, aktuální oprávnění představuje žádný další přístup k chráněným zdrojem než zadané oprávnění.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: