Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PinnedImmutableArray – metody

Typ PinnedImmutableArray zveřejňuje následující členy.

  Název Popis
Veřejná metoda Statický člen Create<(Of <<'(T>)>>) Inicializuje novou instanci třídy PinnedImmutableArray a zajišťuje, aby pole držena v paměti.
Veřejná metoda Dispose Uvolní prostředek držené této instance a unpins pole předána do konstruktoru.
Veřejná metoda Equals Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu. (Zděděno z Object.)
Veřejná metoda GetHashCode Slouží jako funkce hash výchozí. (Zděděno z Object.)
Veřejná metoda GetType Získá Type aktuální instance. (Zděděno z Object.)
Veřejná metoda ToString Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt. (Zděděno z Object.)
Nahoru
Zobrazit: