Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda _Type.GetType ()

.NET Framework (current version)
 

Poskytuje objekty modelu COM verzi nezávislé přístup k Type.GetType Metoda.

Obor názvů:   System.Runtime.InteropServices
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

Type GetType()

Návratová hodnota

Type: System.Type

Aktuální Type.

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a nelze volat ze spravovaného kódu.

Type.GetType Metoda získá aktuální Type.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: