Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Assembly.GetCustomAttributesData ()

.NET Framework (current version)
 

Vrací informace o atributech, které byly použity na aktuální Assembly, vyjádřené jako CustomAttributeData objekty.

Obor názvů:   System.Reflection
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public virtual IList<CustomAttributeData> GetCustomAttributesData()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Generic.IList<CustomAttributeData>

Obecný seznam CustomAttributeData objekty, které představují data o atributy, které byly použity na aktuální sestavení.

Tuto metodu použijte, chcete-li prozkoumat vlastní atributy kód v kontextu pouze pro reflexi v případech, kde jsou definovány vlastní atributy, samotné v kódu, který je načten do kontextu pouze pro reflexi. Metody, například Attribute.GetCustomAttributes a Assembly.GetCustomAttributes nelze použít v takových případech, protože vytváření instancí atributy. Kód v kontextu pouze pro reflexi nelze spustit. Další informace a příklad kódu naleznete v tématu CustomAttributeData třídy.

.NET Framework
K dispozici od 4.0
Zpět na začátek
Zobrazit: