Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Assembly.GetCustomAttributesData – metoda

Vrátí informace o atributech, které byly použity na aktuální Assembly, vyjádřeno jako CustomAttributeData objekty.

Obor názvů:  System.Reflection
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public virtual IList<CustomAttributeData> GetCustomAttributesData()

Vrácená hodnota

Typ: System.Collections.Generic.IList<CustomAttributeData>
Obecný seznam CustomAttributeData objekty reprezentující data o atributech, které byly použity na aktuální sestavení.

Tuto metodu lze použijte k prozkoumání vlastní atributy kódu v kontextu pouhé reflexe v případech, kde jsou definovány vlastní atributy samy v kódu, který je načten do kontextu pouhé reflexe. Metody jako Attribute.GetCustomAttributes a Assembly.GetCustomAttributes nelze použít v těchto případech, protože vytváření instancí atributy. Nelze spustit kód v kontextu pouhé reflexe. Další informace a příklad kódu naleznete v tématu CustomAttributeData třídy.

.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft