Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Object.Equals

.NET Framework (current version)
 

Určuje, zda se dvě instance objektu rovnají.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticEquals(Object, Object)

Určuje, zda zadaný objekt instancí jsou považovány za shodné.

Zpět na začátek
Zobrazit: