Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Zero - свойство

Получает вектор, четыре элемента которого равны нулю.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 Zero { get; }

Значение свойства

Тип: System.Numerics..::..Vector4
Вектор, четыре элемента которого равны нулю (то есть он возвращает вектор (0,0,0,0)).
Zobrazit: