Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector4 - конструктор

Создает новый экземпляр структуры Vector4.

Этот член перегружен. Для получения полной информации о данном члене, включая синтаксис, использование и примеры, щелкните имя в списке перегрузок.

  Имя Описание
Открытый метод Vector4(Single) Создает новый объект Vector4 с четырьмя элементами, имеющими одинаковое значение.
Открытый метод Vector4(Vector3, Single) Строит новый объект Vector4 на основе заданного объекта Vector3 и координаты W.
Открытый метод Vector4(Vector2, Single, Single) Создает новый объект Vector4 на основе заданного объекта Vector2 и координат Z и W.
Открытый метод Vector4(Single, Single, Single, Single) Создает вектор, элементы которого имеют заданные значения.
В начало страницы
Zobrazit: